Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.4/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.4/2022

22.02.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 4/2023 dne 1.2. 2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023
  4. Seznámení  – s RO 6/2022
                          – se smlouvou na vedení účetnictví obce
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.4/2023