Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.5/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.5/2023

19.04.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2023 dne 29.3.2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 24.4.2023 a zasedání zastupitelstva 26.4.2023
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.5/2023