Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 6/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 6/2019

20.07.2019

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 6/2019 dne 17. 7. 2019

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 7: pracovní schůzka 23.9.2019 a zasedání zastupitelstva 25.9.2019
  4. Seznámení s RO 6/2019
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.6