Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.7/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.7/2023

1.06.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2023 dne 25.5.2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 8: 26.6.2023 a zasedání zastupitelstva 28.6.2023
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.7/2023