Změna místa pro seznámení s projektem „Rekonstrukce ulic Souběžná a Lomená“

Změna místa pro seznámení s projektem „Rekonstrukce ulic Souběžná a Lomená“

12.10.2020

Vážení spoluobčané,
Protože je restaurace Spark uzavřena, uskuteční se seznámení s projektem „Rekonstrukce ulic Souběžná a Lomená“, dne 15. října od 17 do 18 hodin na Obecním úřadě Jíloviště. Kdo se nebude moci dostavit v tento den, může se později s projektem
seznámit v úředních hodinách obce.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Změna místa