Usnesení č. 2/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

  1. Záměr obce prodat obecní pozemek p. č. 426/12.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:

  1. Prodej obecního pozemku p. č. 142/4 za cenu 50,- Kč/m².

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ:

  1. Souhlas s finančním příspěvkem pro mateřské školky, které navštěvují děti z obce.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

  1. Do příštího zasedání ZO vytvořit směrnici pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Zajistí Ing. Paluš.
  2. Do příštího zasedání ZO vyřešit problém s regulativy reklamních poutačů a reklamních ploch na území obce. Zajistí starosta.

Schváleno 8 hlasy.

V Jílovišti dne 9. 3. 2005

Ing. Karel Dostálek v. r.

starosta

Zapsal: P. Bukovský

Ověřili: Petr Šmíd, Ing. P. Paluš

Přechod STE na nový zákaznický informační systém

Jedná se zejména o následující opatření:

1. Od pondělí 25.dubna 2005 bude až do odvolání omezena návštěvní doba na kontaktních pracovištích STE(Praha, Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram).

Návštěvní hodiny budou od 25.4.2005 upraveny následujícím způsobem:

Pondělí : 8:00 – 17:00 hod.

Úterý : zavřeno

Středa : 8:00 – 17:00 hod.

Čtvrtek : zavřeno

Pátek : 8:00 – 17:00 hod.

2. Do odvolání je přerušena úhrada plateb za elektřinu platebními kartami na kontaktních místech STE.

3. V hlavní pokladně v sídle společnosti(Vinohradská 325/8, Praha 2) je až do odvolání přerušen výběr hotovostních plateb. Nejbližší vhodné místo pro složení hotovosti je Komerční banka a.s., pobočka Italská/náměstí Míru 2, Praha 2.

4. Přibližně do 1.5.2005 a dále v omezené míře i v průběhu měsíce května 2005(v rámci odstávky stávajícího zákaznického systému) bude omezena obsluha zákazníků v oblasti smluvních a fakturačních požadavků. V tomto období STE takové požadavky pouze převezme a následně je, převážně korespondenční cestou, administrativně dořeší až po 1.5.2005. Technické změny na odběrných místech(montáž měřidel, plombování, …) budou zajišťovány v obvyklých termínech.

5. V důsledku rozjezdu nového zákaznického systému lze v průběhu druhé poloviny dubna a části měsíce května očekávat přechodné prodloužení průměrné doby obsluhy zákaznických požadavků a tím někdy i prodloužení čekací doby na našich kontaktních místech.

Projekt přechodu na nový zákaznický systém je v rámci celé Skupiny ČEZ prováděn v zájmu zvýšení kvality našich služeb a zároveň vás chceme ujistit, že celý kolektiv pracovníků STE a.s. a spolupracujících organizací vyvíjí značné úsilí k omezení negativních dopadů na zákazníky. Věříme proto, že nastalou situaci přijmete s pochopením a usnadníte tak nelehkou pozici našim pracovníkům na přepážkách kontakních míst.

Ing. Jaroslav Paul v.r.

ředitel úseku Obchod

Středočeská energetická a.s.

Výměna občanských průkazů

Nařízením vlády č. 612 ze dne 16.11.2004 jsou zkráceny platnosti občanských průkazů a je vytvořen harmonogram pro jejich výměnu:

  1. OP vydané do 31.12.1994 vyměnit do 31.12.2005,
  2. OP vydané do 31.12.1996 vyměnit do 31.12.2006,
  3. OP vydané do 31.12.1998 vyměnit do 31.12.2007,
  4. OP vydané do 31.12.2003 vyměnit do 31.12.2008.

I v případě zápisu "platnost neomezena" je povinnost OP vyměnit!