Program zasedání ZO Jíloviště č. 23/2009, které se koná dne 4. 3. 2009

Trasa č. 4 – Královskou stezkou

Královskou stezkou

 Základní informace:

Vhodné kolo: trek, MTB.

Náročnost trasy: těžká

Délka trasy: 51 km

Nastoupané metry: 850 m

 

Cyklistická trasa 120728 – powered by Bikemap

 

 

Popis trasy:

Hrad Karlštejn je bezesporu nejznámějším hradem v Čechách. Tato trasa vás k němu zavede po převážně polních a lesních cestách, tak jak se jezdívalo ve středověku. Z Jíloviště přejedete přes „Brdské hřebeny“ do Haloun a Zadní Třebáně. Po lávce přes Berounku se dostanete do Hlásné Třebáně. Pak vás čeká strmé stoupání, které končí na romantické louce s nádherným výhledem na hrad Karlštejn. Zpáteční cesta vede přes Mořinku, Dobřichovice, podél levého břehu Berounky do Černolic a zpět na Jíloviště.

 

Upozornění: Na této trase vás čeká několik příkrých stoupání, trasa patří mezi ty náročnější.
Start: Z Jíloviště od křižovatky u Obecního úřadu se vydáte po červené cyklo, která hned za podjezdem Strakonické silnice uhýbá vlevo směr Černolice.

Průvodce trasou:

Jíloviště: Obec Jíloviště se nachází nedaleko Prahy na samém okraji Brdské vrchoviny. Stává se tak vyhledávaným místem turistů a cykloturistů mířících do Brdských lesů. V obci je možnost ubytování v Hotelu Cinema Palace nebo Pensionu Jíloviště, občerstvit se můžete v restauraci U Hastrmana nebo restauraci a cukrárně Pod lesem.
Černolice: Obec založena r. 1239. Nad obcí se zvedají černolické Čertovy skály, které slouží jako cvičná stěna horolezcům. Na vrchol skal se dá vystoupit (vyjet) z náhorní strany a získat tak krásný rozhled po okolí. Pokračujte dál po červené cyklotrase.
Rozc. u Skalky: Na tomto rozcestí můžete udělat malou odbočku z trasy. Asi 0,5 km od tohoto rozcestí (modrá cyklo) se nachází poutní místo Skalka. Stojí tu Františkánský klášter s kostelem M. Magdaleny a kapličky křížové cesty z r. 1755 – 1762. Je tu i stánek s občerstvením a příjemné venkovní posezení. Pokračujte dál po červené cyklotrase.
Rozc. Kytínská louka: Asi po 400 m od tohoto rozcestí ve směru naší trasy dojedete k lesní restauraci. Můžete využít venkovního i vnitřního posezení a v příjemném prostředí doplnit zásoby. Pokračujte dál po červené cyklotrase.
Rozc. Na Soudném: Na tomto rozcestí odbočte vpravo po zelené turist. směr Halouny.
Halouny: Pokračujte po žluté turist. (asfaltová silnice) směr Zadní Třebáň.
Pozor, asi po 1 km odbočuje žlutá vlevo na polní cestu – nepřehlédnout !
Zadní Třebáň: U vlakového nádraží po lávce přes Berounku – žlutá turist.
Pozor, po lávce je zákaz jízdy na kole – nutno kolo vést, hrozí pokuta.
Hlásná Třebáň: Zde je možnost občerstvení v několika restauracích. Cesta pokračuje dál po žluté turist. směr Karlštejn. Asi po 2 km následuje příkré, ale krátké stoupání. Za odměnu se nám otevře krásný pohled na hrad Karlštejn.
Karlštejn: Hrad Karlštejn byl vystavěn v letech 1348 – 1357. Jeho zakladatelem byl český král a římský císař Karel IV. Hrad je národní kulturní památkou. V městečku pod hradem je Muzeum betlémů a Muzeum voskových figurin.
Pozor, po pěší zoně i na hrad platí zákaz jízdy na kole, který městská policie bedlivě hlídá.
Zpáteční cesta pokračuje lesní cestou do kopce po červené turist. směr Mořinka a Karlík.
Karlík: Po silnici do Dobřichovic.
Dobřichovice: Na místě tvrze byl v 16. století postaven zámek s kaplí, který byl po požáru v r. 1779 přestavěn barokně. Na konci srpna se tu konají vinařské slavnosti.
U mostu přes Berounku pokračovat dál podél levého břehu řeky do Černošic.
Černošice: Po výjezdu z chatové osady na silnici odbočte vpravo, dál po cyklotrase č. 3 k vlakovému nádraží Černošice. U nádraží odbočte vpravo, přejeďte po lávce přes Berounku a dál po červené cyklotrase do Jíloviště.

Jiří Tvrdoň

Virtuální mapa trasy a soubory pro GPS:

www.bikemap.net

www.cykloserver.cz

 

Zasedání zastupitelstva č. 22/2009

Program, projednání a schválení:

a) Smlouvy se zhotovitelem územního plánu obce Jíloviště – s paní xxxxx.
b) Souhlasu se stavbou chodníku v ulici Všenorská na části pozemku Středočeského kraje parc.č. 440 a žádosti o jeho převedení do vlastnictví obce Jíloviště.
c) Měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce.
d) Koupě pozemku parc. č. 267/6 – obecní komunikace o výměře 110 m².
e) Souhlasného stanoviska s NN přípojkou na pozemcích parc. č. 99/16 a 99/24.

Různé:

a) Termín pracovní schůzky – 11. 2. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 4. 3. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
b) Seznámení s rozpočtovým opatřením v kompetenci starosty.
c) Informace: – Dopis xxxxx a paní xxxxx. – Dopis ombudsmana ve věci znečistění studny paní xxxxx. – Znečištění lesního pozemku podél komunikace do Všenor. – Chodník ve Všenorské ulici. – Protihlukové valy. – Sjezd z rychlostní komunikace.
d) Dotazy občanů. Schváleno 9 hlasy.

Usnesení:

a)Smlouvy se zhotovitelem územního plánu obce Jíloviště – s paní xxxxx.

USNESENÍ č. 2a/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu s paní xxxxx ve věci zpracování územního plánu obce Jíloviště.

Schváleno 9 hlasy.

 

b) Souhlasu se stavbou chodníku v ulici Všenorská na části pozemku Středočeského kraje parc.č. 440

a žádosti o jeho převedení do vlastnictví obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2b/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavbu chodníku v ulici Všenorská na části pozemku Středočeského kraje parc.č. 440 a žádost o jeho převedení do vlastnictví obce.

Schváleno 9 hlasy.

 

c) Měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce.

USNESENÍ č. 2c/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1. 2. 2009 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO panu M. Petříkovi ve výši 1030,- Kč, paní L. Fatkové ve výši 1340,- Kč a panu Ing. Janu Vorlovi ve výši 10 500,- Kč.

Schváleno 9 hlasy

 

d) Koupě pozemku parc.č. 267/6 – obecní komunikace o výměře 110 m².

USNESENÍ č. 2d/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá starostovi připravit podklady k záměru koupě pozemku parc. č. 267/6 – budoucí obecní komunikace o výměře 110 m² pro naplnění dohody ze dne 6. 10. 2006 (viz příloha) a připravit kupní smlouvy s rodinou xxxxx a s firmou GZG, spol. s r.o.

Schváleno 9 hlasy

 

e) Souhlasného stanoviska s NN přípojkou na pozemcích parc. č. 99/16 a 99/24.

USNESENÍ č. 2e/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje NN přípojku na pozemcích parc.č. 99/16 a 99/24.

Schváleno 9 hlasy.

 

f) Seznámení s rozpočtovým opatřením RO č.9/2009 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí RO č. 9/2008.

PŘÍLOHA: Rozpočtové opatření č. 9/2008.

Dohoda mezi obcí a rodinou xxxxx.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek

starosta

Vakcinace psů a koček

Cena vakcinace: 450 Kč (vzteklina 150 Kč, kombinace 300 Kč)

Veterinární ošetřovna Jíloviště
Pode Zděmi 165

Radotín 2014

Kalendář kulturních akcí v Radotíně najdete zde.