Obec v listopadu

Obec v listopadu

30.11.2018

 • Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Jíloviště, byly ustanoveny všechny výbory
 • Starostou byl zvolen Vladimír Dlouhý, místostarostkou Jana Malá
 • Byly osazeny značky snížení rychlosti směrem na Trnovou kvůli obracení autobusů
 • Děti z MŠ navštívily obecní úřad v maskách
 • Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – 1. etapa“
 • Obec uzavřela smlouvu o údržbě obce

Program 2. zasedání zastupitelstva Obce Jíloviště

Program 2. zasedání zastupitelstva Obce Jíloviště

30.11.2018

Dne 12. prosince 2018v18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Slib nových členů zastupitelstva, podepsání etického kodexu
 4. Schválení programu
 5. Projednání a schválení
 6. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.1.2019 a zasedání zastupitelstva 23.1.2013
 7. Seznámení: s RO 10/2018
 8. Informace
 9. Diskuse a dotazy občanů

 Program 2. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018 v 17 hod

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018 v 17 hod

28.11.2018

  Rozsvícení stromu

Návrh rozpočtu obce Jíloviště na rok 2019

Střednědobý rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2020-2022

Střednědobý rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2020-2022

26.11.2018