Obec v listopadu

Obec v listopadu

30.11.2018

  • Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Jíloviště, byly ustanoveny všechny výbory
  • Starostou byl zvolen Vladimír Dlouhý, místostarostkou Jana Malá
  • Byly osazeny značky snížení rychlosti směrem na Trnovou kvůli obracení autobusů
  • Děti z MŠ navštívily obecní úřad v maskách
  • Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – 1. etapa“
  • Obec uzavřela smlouvu o údržbě obce