Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

25.05.2020

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny

23. června 2020 (úterý) v 10.00 hodin

 

pozvánka houby 2020

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

22.05.2020

Dne 3. 6. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 3.8.2020 a zasedání zastupitelstva 5.8.2020
  6. Seznámení s RO 6/2020
  7. Informace
  8. Diskuze a dotazy občanů

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

20.05.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 20. 5. 2020 projednal a přijal následující opatření:

 

 

KŠ 20.5.2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

20.05.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 7.5.2020 č.j. KRPS-106283-1/ČJ-2020-011606-KI , KSÚS Středočeského kraje, p.o. dne 18.5.2020

 

opatření č.69

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření z minulých letech. Během roku bylo přijato patnáct rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce, případně pouze starostou obce

 

Závěrečný účet 2019