BIO sběrný dvůr Jíloviště

BIO sběrný dvůr Jíloviště

31.03.2021

(Je umístěn za Zahradnictvím směrem na Bučinu)

Provozní doba:
Středa: 15 -18 hod. (od 7.4.2021)
Lichá sobota (jednou za 14 dní): 8 -12 hod. (od 17.4.2021)

Zde můžete uložit:
listí, trávu, seno, plevel, zbytky rostlin, větve stromů a keřů

 

 dokument

Okrašlovací spolek obce Jíloviště zve na čtvrtou vycházku

Okrašlovací spolek obce Jíloviště zve na čtvrtou vycházku

29.03.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

29.03.2021

o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny
Z 2837/00

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 16; nové řešení území – vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 oznámení

ČEZ – Léta s letáky končí

ČEZ – Léta s letáky končí

28.03.2021

Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek.
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem a SMS přímo zákazníkům. Zdarma.

 

leták

Sčítání lidu – informace obce Jíloviště

Sčítání lidu – informace obce Jíloviště

27.03.2021

Vážení spoluobčané, dnes začíná sčítání lidu 2021, informace naleznete v přiloženém letáku.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření, kdy sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě

vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Podrobnosti najdete na ÚD Jíloviště a na stránkách: www.scitani.cz

Obecní úřad