Změny od 3.5.2021

Změny od 3.5.2021

30.04.2021

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

30.04.2021

mimořádné veterinárních opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území České republiky, která byla nařízená dne 7. 4. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j.
SVS/2021/0430015-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve Středočeském kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Třebotov ( č.k.ú. 770396) v okrese Praha západ ve Středočeském kraji.

 

 nařízení

Zprovoznění MŠ Jíloviště

Zprovoznění MŠ Jíloviště

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. 2021 bude v řádném provozu mateřská školka Jíloviště pro všechny děti.

Obecní úřad

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.04.2021

Dne 12. 5. 2021 v 18.00 v hasičské zbrojnici v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 3.8.2020 a zasedání zastupitelstva 5.8.2020
  6. Seznámení s RO 6/2021
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

27.04.2021

ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy české republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný

hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,