Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

31.10.2023

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst. 10 stavebního zákona

o z n a m u j e
vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích

 

Veřejná vyhláška vydání 3. a 10. aktualizace 

Halloweenská stezka odvahy

Halloweenská stezka odvahy

23.10.2023

Dobrý den,

TJ Jíloviště s podporou obce, pro Vás, respektive pro Vaše děti 😉, připravilo Halloweenskou stezku odvahy… S podporou Jílovišťáků dává TJ Jíloviště vše dohromady, aby si děti tuto akci užily.

Prosím Vaši účast předem nahlaste Hance Janouškové, ať ví kolik čeho a jak to všechno zorganizovat.

Vladimír Dlouhý
starosta Jíloviště

 
 
 

Svoz velkoobjemového odpadu v listopadu 2023

Svoz velkoobjemového odpadu v listopadu 2023

22.10.2023

Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v listopadu 2023:

1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu proběhne 25. 11. 2023  od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbrojnice v Jílovišti.

Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy, baterie, léky, kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje,  pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd.

2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přistaveny od dopoledních hodin 24. 11. 2023 do 27. 11. 2023.

Místa přistavení:

  • roh ulice Zenklova a Na Hájensku
  • v ulici K Trnové (původně místo u obecního úřadu na ulici Pražská)
  • v ulici Lesní (původně místo v ulici K Dubíčku)

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

22.10.2023

společném jednání o návrhu změny vlny 16

Z 3257/16
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – oznámení Z 3257/16

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.10/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.10/2023

20.10.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 10/2023 dne 11.10. 2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Seznámení: seznámení s výběrem dodavatele na správu veřejného osvětlení Jíloviště
  4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 11.12.2023 a zasedání zastupitelstva 13.12.2023
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.10/2023