Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.10/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.10/2023

20.10.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 10/2023 dne 11.10. 2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Seznámení: seznámení s výběrem dodavatele na správu veřejného osvětlení Jíloviště
  4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 11.12.2023 a zasedání zastupitelstva 13.12.2023
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.10/2023