Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

31.05.2024

Opatření obecné povahy č. 169/2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 169/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14/2024

29.05.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 14/2024 dne 25.4.2024

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 17.6.2024 a zasedání zastupitelstva 19.6.2024
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.14/2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

27.05.2024

návrhu

Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

a

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 13

 

Závěrečný účet Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy 2023

Závěrečný účet Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy 2023

24.05.2024

 Závěrečný účet Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy 2023

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

23.05.2024

 Oznámení o době a místě konání voleb do EP