21. Obecní informační systém

Pro řízení obce je nezbytná oboustranná komunikace mezi volenými zástupci a občany. V současné době jsou občané informováni celou řadou způsobů:

  1.  na veřejných zasedáních zastupitelstva obce
  2.  zveřejňováním dokumentů a informací v tištěné podobě na úřední desce v obci, umístěné u budovy obecního úřadu
  3.  totéž na vývěsních skříňkách a plakátovacích plochách v obci
  4.  prostřednictvím webových stránek obce na https://jiloviste.cz což představuje nejkomplexnější informovanost všeho druhu
  5.  zpětnou vazbu představuje Anketa v rámci webových stránek
  6.  elektronickou úřední deskou v rámci webových stránek obce
  7.  prostřednictvím zpravodajem Zvonice
  8.  plakáty, letáčky a podobným materiálem pro informaci o krátkodobých, zpravidla kulturních, společenských a sportovních akcích.

 

Aktualizace: 1. 1. 2019