Hlášení rozhlasu 11.11.2020

Hlášení rozhlasu 11.11.2020

11.11.2020

Hlášení rozhlasu 11.11.2020
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v této složité době pozdravil jménem svým, Obecního úřadu a všech zastupitelů obce a popřál vám hlavně pevné zdraví, pevné nervy a pozitivní mysl. Pravidelně vás informujeme o opatřeních vlády a Kraje, které můžete sledovat ne webových stránkách obce Jíloviště. I v naší obci máme výskyt pozitivně testovaných občanů na Covid 19, kteří jsou momentálně v karanténě. Vyzývám proto všechny občany k dodržování vyhlášených vládních opatření, omezte prosím styk s ostatními občany a příbuznými na nutnou míru a zůstaňte doma, zejména pokud se necítíte zdravotně v pořádku.

…. hlášení