Pěší turistika

Trasa č.1 – Na Kazín

Posted by on 9.08.2009 in Pěší turistika | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Trasa č.1 – Na Kazín

Na Kazín

 

Trasa č.1 – Na Kazín

 • Základní informace:
 • Vzdálenost: 8 km
 • Délka okruhu: 2 – 4 hod.
 • Typ vycházky: jednoduchá
 • Typ cesty: lesní turistická cesta značená
 • Způsob značení: modrá turistická značka

 

Průvodce trasou:

Z Jíloviště od obecního úřadu jdeme po modré turistické značce směrem k podjezdu dálnice. Dále pokračujeme podél zahradnictví cestou rovně k lesu, postupně sestupujeme do údolí potůčku, který ústí do řeky Berounky přímo na úpatí skalního masivu kopce Kazín (skalní ostroh (233 m n. m.) na pravém břehu řeky Berounky).

Od ústí potoka můžeme po vyšlapané cestičce vpravo podél malé chatičky vystoupat na původní hradiště Kazín. (Název pochází z lidové legendy, která tomuto místu přiřadila sídlo Krokovy dcery Kazi. Kronikáři a historikové jako Kosmas, Dalimil, Václav Hájek z Libočan či Daniel Adam z Veleslavína se o tuto hypotézu přeli. Archeolog Jan Axamit při výzkumu v roce 1916 určil opevnění na Kazíně jako středověkou tvrz. Nalezeny byly rovněž stopy staršího neolitického osídlení (pozdní doba kamenná) a halštatského hradiště ze starší doby železné. Slovanské hradiště zde podle výzkumů nikdy nebylo.)

Z Kazína je zajímavý výhled na údolí řeky Berounky a na osadu Dolní Mokropsy na protějším břehu. Vrátíme se k ústí potoka a pokračujeme podél skalního masivu nad řekou Berounkou k chatové osadě Kazín. Zde je možné využít letní zahradní restaurace a dětského hřiště.

Po modré turistické značce pak začínáme stoupat zpět chatovou osadou směrem k Cukráku. Nad chatovou osadou je možné se opět po vyšlapané lesní cestě podívat k hradišti Kazín a vrátit se zpět na modrou turistickou značku. Po ní postupně stoupáme až na kopec Kopanina (411 m n.m.), na jehož vrcholu stojí známý vysílač Cukrák.

Příjemným klesáním se pak vracíme zpět do obce Jíloviště.

Mapa trasy

Pěší trasa 147990 – powered by Wandermap

 

Soubory pro GPS:

Stažení do GPS (.GPX)

Trasa č.2 – Údolím Haďáku, vyhlídky nad Vltavou, Cukrák

Posted by on 8.08.2009 in Pěší turistika | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Trasa č.2 – Údolím Haďáku, vyhlídky nad Vltavou, Cukrák

zelene mistni znaceni

Údolím Haďáku, vyhlídky nad Vltavou, Cukrák

Základní informace:

 • Vzdálenost: 12 km
 • Délka okruhu: 4-6 hod.
 • Typ vycházky: středně náročná
 • Typ cesty: lesní pěšina v údolí potoka s mnoha brody/lesní značená cesta
 • Způsob značení: zelený okruh, místní značení

Průvodce trasou:

Z Jíloviště od obecního úřadu jdeme po zeleném okruhu místního značení podél zámku Hubertus směrem k autobusové zastávce. Za ní zahneme po obecní cestě dolů do údolí potůčku Haďák (Jílovišťský potok) .

Podél něj pokračujeme romantickým údolím přes mnoho brodů nebo můstků, s mnoha meandry až téměř k jeho ústí do Vltavy.

Kousek před ústím vede strmá stezka vlevo nahoru na skalnatou vyhlídku nad Vltavu, odkud se vracíme zpět do chatové osady Močidla.

Zde je možno okruh zkrátit návratem do obce Jíloviště, okruh však pokračuje dále k lesu a dále k rozcestí s červenou turistickou značkou. Zde je možné opět okruh zkrátit, doleva po červené turistické značce dojít k Motorestu v Jílovišti.

Náš okruh však pokračuje vpravo směrem k Cukráku. Pokračujeme společně s červenou turistickou značkou přes vyhlídku nad Vranskou přehradou. (Vodní nádrž Vrané byla postavena v letech 1930–1936 jako první část Vltavské kaskády. Hráz dosahuje hradící výšky 9,7 m. Je vybavena vodní elektrárnou se dvěma Kaplanovými turbínami o celkovém instalovaném výkonu 2×6,94 MW).

Projdeme okolo lesní obory a pokračujeme po vyznačeném okruhu k silnici. Od obory je možné jít ještě kousek dále po červené ke kapličce poutníků, zasvěcené sv. Marii, na kopci „Vejvoďák“ s výhledem na Prahu a vrátit se zas na okruh.

Pokračujeme po silnici dále přes most nad Strakonickou silnicí a lesem kolem lesní školky na kopec Kopanina (411m n. m.), kde stojí vysílač Cukrák (196 m), běžně označovaný pouze jako Cukrák.

Dále pokračujeme klesáním do obce Jíloviště.

Mapa trasy

Pěší trasa 161814 – powered by Wandermap

 

Soubory pro GPS:

Stažení do GPS (.GPX)