Mateřská školka Jíloviště

V níže přiložených souborech zveřejňujeme Smlouvu o dílo na výstavbu mateřské školky Jíloviště s dodatkem ke smlouvě a dvěma přílohami.

Příloha č.1 – Požadavky obce

Příloha č. 2 – Rozpočet