Návrh urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště

Návrh urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště

12.10.2023

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU URBANISTICKÉ STUDIE PROBĚHNE 11.12.2023 OD 17 HOD V RESTAURACI RESTOVNA

 urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště