Poptávka cen za výkon TDI a koordinátora BOZP

Poptávka

Mime-filePoptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP.docx

Stavební povolení

Mime-fileSP.pdf

Průvodní technická zpráva

Mime-fileA-C_Pruvodni_Technicka-zprava.pdf

Přehledná situace stavby

Mime-fileB-1_Prehledna_situace_stavby-1-5000.pdf

Koordinační situace stavby

Mime-fileB-2_Koordinacni_situace_stavby-1-500.pdf

Geodetický koordinační výkres

Mime-fileB-3_Geodeticky_koordinacni_vykres-1-500.pdf

Situace pozemní komunikace

Mime-fileC1-2-1_Situace_pozemni_komunikace-1-500.pdf

Podélný profil

Mime-fileC1-2-2_Podelny_profil-1-500-50.pdf

Vzorové příčné řezy

Mime-fileC1-2-3_Vzorove_pricne_rezy-1-50.pdf

Charakteristické příčné řezy 1

Mime-fileC1-2-4-1_Charakteristicke_pricne_rezy-1-100.pdf

Charakteristické příčné řezy 2

Mime-fileC1-2-4-2_Charakteristicke_pricne_rezy-1-100.pdf

Dopravní značení

Mime-fileC1-2-5_Dopravni_znaceni-1-500.pdf

DSP ZOV DIO Technická zpráva

Mime-fileE-1_Jiloviste_DSP_ZOV-DIO-technicka-zprava.pdf

ZOV DIO Situace

Mime-fileE-2_Situace ZOV a DIO.pdf

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Posted by on 31.05.2021 in Poptávka cen za výkon TDI a koordinátora BOZP, Výběrová řízení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci: „ Workout – volnočasové activity.

 

 Příloha