Obec v Březnu 2019

Obec v Březnu 2019

2.04.2019

OBEC V BŘEZNU:

  •  DOKONČILI JSME 1. ETAPU VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE   V OBLASTI FR. SMOLÍKA

 

 

 

 

 

  • SCHVÁLILI JSME STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2019 –22 S VÝHLEDEM DO ROKU 2028

program

  •  BYLA DOKONČENA PŘELOŽKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA BUDOUCÍM VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
  •  POSUNULI JSME ZNAČKY ZAČÁTKU OBCE V ULICI KLINECKÁ
  •  PROVEDLI JSME AKTUÁLNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

rozbor vody

  • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2018 – BEZ ZÁVAD
  •  PODALI JSME PŘIHLÁŠKU NA HRY BEZ HRANIC 2019

 hry bez hranic 

přihláška

  • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU