OBEC V ČERVENCI A SRPNU

OBEC V ČERVENCI A SRPNU:

  • DOKONČUJEME OPRAVU KAPLIČKY
  • OBEC SE ZÚČASTNILA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
  • DOKONČILI JSME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
  • PRO ZAJIŠTĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE JSME ZAKOUPILI TRAKTOR A PŘÍVĚS
  • OBEC ZÍSKALA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
  • BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NA VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

Souhrn