Obec v Dubnu 2021

Obec v Dubnu 2021

1.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

  • PROBĚHLA DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ SOUČASNĚ S ROZNOSEM ZVONICE
  • ZAHÁJILI JSME PROVOZ BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ
  • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
  • PROBÍHÁ STAVBA 4. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
  • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
  • REALIZOVALI JSME INSTALACI VRAT DO BÝVALÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY
  • PROBĚHLA ÚPRAVA OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
  • PROBĚHLA OPRAVA ZDI NA HŘBITOVĚ
  • PROBÍHAJÍ SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ZAHRADNÍ

Příloha Duben 2021