Rozpočet na rok 2008

ROZPOČET NA ROK 2008
PŘÍJMY  
Daňové příjmy 6 294,70
Přijaté dotace 14,60
Nedaňové příjmy 1 149,35
Kapitálové příjmy 111,00
PŘÍJMY CELKEM 7 569,65
VÝDAJE
Služby psího útulku 9,70
Komunikace 200,00
Silniční doprava – dopravní značení 20,00
Výdaje na dopravní obslužnost 115,00
Pitná voda 1 330,80
Kanalizace 160,00
NI dotace na ZŠ 180,00
Knihovna 14,75
Zvonice 62,40
Kultura 67,50
NI dotace TJ 130,00
Využití volného času dětí a mládeže 63,30
Bytové hospodářství 5,00
Veřejné osvětlení 430,00
Pohřebnictví 90,00
Územní plán 373,00
Obec 884,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30,00
Komunální odpad 547,50
Sběr a odvoz odpadů právnických osob 20,00
Odborná péče o veřejnou zeleň 80,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 30,00
Hasiči 429,00
Zastupitelé 822,50
Místní správa 1 194,06
Služby peněžních ústavů 20,00
Finanční operace 220,00
Vratka dotace na úroky 41,14
VÝDAJE CELKEM 7 569,65
FINANCOVÁNÍ
Splátka úvěru na plynofikaci 550,00
Změna stavu prostředků na účtech 550,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00