Rozpočet na rok 2012

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012
PŘÍJMY v tis.Kč
Daňové příjmy 6 737,50
Přijaté dotace 130,00
Nedaňové příjmy 979,45
PŘÍJMY CELKEM 7 846,95
VÝDAJE
Služby psího útulku 14,50
Silnice 2 910,00
Veřejná silniční doprava 290,00
Pitná voda 1 001,70
Kanalizace 834,00
NI dotace na MŠ 50,00
NI dotace na ZŠ 200,00
Knihovna 11,60
Sdělovací prostředky – Zvonice 51,00
Kultura 191,00
NI dotace TJ 60,00
Využití volného času dětí a mládeže 95,20
Bytové hospodářství 5,00
Veřejné osvětlení 620,00
Pohřebnictví 290,00
Plynofikace 60,00
Územní plánování 50,00
Obec – komunální služby a územní rozvoj 485,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 60,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů 666,00
Sběr a odvoz odpadů právnických osob 25,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20,00
Ostatní služby sociální péče – pečovatelská služba 5,00
Ochrana obyvatelstva – rezerva 10,00
Požární ochrana – dobrovolná část 350,00
Zastupitelstvo obce 851,00
Místní správa 1 674,05
Příjmy a výdaje z finančních operací 20,00
Ostatní finanční operace – daně a poplatky 20,00
VÝDAJE CELKEM 10 960,05
FINANCOVÁNÍ
Splátka úvěru na plynofikaci -700,00
Změna stavu prostředků na účtech 3 813,10
FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 113,10