Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška –  opatření obecné povahy

8.04.2019

V lesích na území české republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstává zachována

 

Vyhláška