Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

1.07.2020

o zahájení řízení o vydání
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
(úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha –
Dejvice – Praha – Veleslavín)

 

oznámení