Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.01.2021

o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání
Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhů uvedených změn.

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019, kterým byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Návrhy Změn ÚP byly veřejně projednány v době od 10. 2. 2020 do 18. 3. 2020 a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru, že bude nutná podstatná úprava jejích návrhů ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání.

 

Příloha