Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.01.2021

společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav
U 1365/08 a U 1367/08
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/7 ze dne 11. 6. 2020, kterým bylo schváleno zadání těchto změn. Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:

Společné jednání se bude konat dne 11. 2. 2021 od 9.30 hod.

 příloha