Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

10.10.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 28

Z 3521/28, Z 3525/28, Z 3531/28 a Z 3535/28

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – oznámení vlny 28