Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

5.08.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29,
Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29,
Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyhláška vlny 29