Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

9.10.2023

návrhů změn vlny 35
Z 3544/35, Z 3554/35, Z 3564/35, Z 3568/35, Z 3570/35, Z 3571/35, Z
3572/35, Z 3573/35, Z 3719/35, Z 3751/35, Z 3760/35 a Z 3800/35
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 

Veřejná vyhláška návrhů změn vlny 35