Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

1.01.2019

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., za rok 2017

Výroční správa byla schválena na 45. zasedání zastupitelstva dne 31.1.2018 pod usnesením č.2a/45/2018

 Výroční zpráva 2017

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., za rok 2016

Mime-fileVýroční zpráva 2016