Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

7.08.2020

,,Stavební úpravy místní komunikace – ulice Zahradní“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Zahradní a veřejného osvětlení v dané lokalitě.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. 151/1, podrobněji v PO.

 

DOKUMENTACE

Doplňující informace č.1 Pro dodavatele