Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2024

1.07.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 14/2024 dne 25.4.2024

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 16: 2.9.2024 a zasedání zastupitelstva 4.9.2024
  4. Seznámení – S výsledkem veřejné zakázky – veřejné prostranství
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.15/2024