Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.2/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.2/2022

8.11.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 2/2022 dne 26.10.2022

PROGRAM:

  1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 3: pracovní schůzka: 19.12.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 21.12.2022 od 18 h.
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.2/2022