Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.21/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.21/2021

4.08.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 21/2021 dne 23.6.2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.21 a zasedání zastupitelstva 18.8.2021
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.21