Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

30.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 24/2021 dne 17.8.2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 22.9.21 a zasedání zastupitelstva 29.9.2021
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.24