Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.8/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.8/2023

3.07.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2023 dne 28.6. 2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Seznámení: s výběrem dodavatele na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště
  4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 28.8.2023 a zasedání zastupitelstva 30.8.2023
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.8/2023