Závěrečný účet roku 2007.

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2007 do 21. 3 .2007 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2006 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 3. 2007. Rozpočet byl schválen jako přebytkový, tj. příjmy ve výši 7 693,13 tis. Kč, výdaje 7 675,37 tis. Kč. Na splátku úvěru na plynofikaci ve výši 500 tis. Kč byl použit rozpočtovaný přebytek 17,76 tis. Kč a finanční prostředky z minulých let 482,24 tis Kč. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny šesti rozpočtovými opatřeními:

  • rozpočtové opatření č. 1/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 6. 2007,

  • rozpočtové opatření č. 2/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2007,

  • rozpočtové opatření č. 3/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 9. 2007,

  • rozpočtové opatření č. 4/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 11 2007,

  • rozpočtové opatření č. 5/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2007,

  • rozpočtové opatření č. 6/2007 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 1. 2008.