Závěrečný účet roku 2011

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2011 podle rozpočtu
schváleného zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2010. Rozpočet
byl schválen jako přebytkový, tj. příjmy ve výši 13 004,94
tis. Kč, výdaje 11 940,40 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu byly
promítnuty rozpočtové změny osmi rozpočtovými opatřeními:

 • rozpočtové opatření č. 1/2011 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 13. 4. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 2/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 4. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 3/2011 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 9. 6. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 4/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 5/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 9. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 6/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 7/2011 bylo
  schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2011,

 • rozpočtové opatření č. 8/2011 –
  zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 26. 1. 2012.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.