Program 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.01.2020

Dne 12. února 2020 v 18.00 v restauraci Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky na 30.3.2020 a zasedání zastupitelstva na 1.4.2020
  6. Seznámení: s RO 1/2020
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Pozvánka na 6. Jílovišťský bál

Pozvánka na 6. Jílovišťský bál

29.01.2020

Nová otevírací doba naší Pošty partner v Jílovišti

Nová otevírací doba naší Pošty partner v Jílovišti

27.01.2020

Upozorňujeme spoluobčany, že již za týden od 3.2. bude platit nová otevírací doba naší Pošty partner v Jílovišti.

Obecní úřad.

 

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2019

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2019

27.01.2020

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2019 o činností obce Jíloviště v oblasti poskytováni informací podle zákona o informacích.

 

zpráva

Záměr obce Jíloviště č.1/2020

Záměr obce Jíloviště č.1/2020

27.01.2020

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou
k pozemku parc. č. 435/1, v k.ú. Jíloviště

 

záměr