Balónkový karneval

Balónkový karneval

22.01.2020

Výzva – vyjádření k podanému odvolání

Výzva – vyjádření  k podanému odvolání

20.01.2020

Ing. Marešovský bytem U Mrázovky 262/8d, 150 00 Praha 5 podal odvolání proti stavebnímu povolení:
Stavební úpravy místní komunikace Zahradní, Jíloviště
na pozemcích parc. č.442/3, 450/, 451/1, 451/3. ú. Jíloviště

 

výzva

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

20.01.2020

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
se sídlem K Trnové 197
252 02 Jíloviště
IČ: 22735861
zastoupený paní PhDr. Ivou Stefanovou
členkou výkonného týmu Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
číslo účtu: 2900046943/20 1 O

typ příjemce: zapsaný spolek
(dále jen „příjemce“)

Smlouva

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

15.01.2020

Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje dne 13.1.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent odboru stavební Úřad

 

výběrové řízení

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

15.01.2020

Asociace TOM ČR, TOM 21103 Lvíčata
IČ:72068736
Jméno osoby oprávněné Ing. Jan Vorel – vedoucí oddílu
se sídlem: Pražská 145,252 02 Jíloviště

typ příjemce: občanské sdružení
(dále jen „příjemce“)

Smlouva