Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2020

25.09.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 15/2020 dne 2.9. 2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.15

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti

24.09.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“) dne 30.10.2018 podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby:

rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jí­loviště

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 197/11, 198/1, 440 v katastrálním území Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení spis. zn. 67187/2018/Se ze dne

Stavba obsahuje: Rekonstrukci místní komunikace Na Hájensku, Jíloviště

 

Oznámení

Rozpočtové opatření č. 2/2020 VOK Mníšek pod Brdy

Rozpočtové opatření č. 2/2020 VOK Mníšek pod Brdy

23.09.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Svazek obcí Mníšecký region

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Svazek obcí Mníšecký region

23.09.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

 

 

Jak volit do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu v době Koronaviru

Jak volit do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu v době Koronaviru

23.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak volit ve volbách