Posvícení obce Jíloviště – Zrušeno

Posvícení obce Jíloviště – Zrušeno

21.09.2020

Vážení spoluobčané, Vážení sponzoři, Vážení hosté, po zvážení všech okolností, jsme se rozhodli zrušit letošní Posvícení obce Jíloviště. které se mělo konat 26.9.
Ruší se rovněž večerní zábava ve Sparku dne 26.9. a „Sousedská“ zábava dne 27.9. v restauraci Pod lesem.
Věříme, že toto opatření vzhledem k současnému stavu epidemie v ČR všichni pochopí a že se uvidíme při dalších akcích v příznivější době.
 
Obecní úřad a zastupitelé obce Jíloviště

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

18.09.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15
a Z 3249/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 3224/15, Z 3226/15,
Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 vlny 15 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním
o návrhu Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

vyhláška

UPOZORNĚNÍ ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

UPOZORNĚNÍ ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

16.09.2020

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

 

oznámení

Volby do zastupitelstva středočeského kraje – oznámení o době a místu konání voleb

Volby do zastupitelstva středočeského kraje – oznámení o době a místu konání voleb

16.09.2020

Starosta obce Jíloviště, podle§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v hasičské zbrojnici, Pražská 110, 252 02 Jíloviště

 

oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.09.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
Z 3184/13 a Z 3185/13
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

vyhláška vlny 13