Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

9.09.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce. Data byla poskytnuta českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Současně přikládáme brožuru vydanou ÚZSVM, která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

výpis

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

4.09.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

Schůze komise

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14/2020

4.09.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 14/2020 dne 5.8. 2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.14

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

4.09.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav
U 933/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/8 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

 

vyhláška U933/02

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

4.09.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 15
Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn.

vyhláška 16