Výpis z unesení ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2022 ze dne 8. 6. 2022

Výpis z unesení ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2022 ze dne 8. 6. 2022

29.06.2022

 Výpis z unesení ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2022

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

28.06.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 27
Z 3510/27, Z 3512/27, 3513/27, 3514/27, 3515/27, 3518/27, 3519/27 a 3520/27
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 3510/27, Z 3512/27, 3513/27, 3514/27, 3515/27, 3518/27, 3519/27 a 3520/27

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.35/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.35/2022

28.06.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2022 dne 8.6. 2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 36: pracovní schůzka: 15.8.2022 a zasedání zastupitelstva 17.8.2022
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.35

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

28.06.2022

o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání

Z 3139/12

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – oznámení Z 3139/12

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

28.06.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
Z 3498/26, Z 3499/26 a Z 3500/26
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 3498/26, Z 3499/26 a Z 3500/26