Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

1.01.2019

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

  Obecně závazná vyhláška číslo 3/2018 – o místních poplatcích

  Obecně závazná vyhláška číslo 2/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2016

Mime-fileObecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2016

Mime-fileObecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2016

Mime-fileŘád veřejného pohřebiště příloha č 1/2016

Mime-fileVyhláška č. 3/2015

Mime-fileObecně závazná vyhláška obce Jíloviště č.2/2015

Mime-fileObecně závazná vyhláška č. 1/2015

Mime-fileObecně závazná vyhláška 1/2014

15. Úhrady za poskytování informací

15. Úhrady za poskytování informací

1.01.2019

15.2 Usnesení nadříz. org. o výši úhrad za poskytnutí informací 

15.2 Usnesení nadříz. org. o výši úhrad za poskytnutí informací 

1.01.2019

Není usnesení o výši úhrad

16. Licenční smlouvy

16. Licenční smlouvy

1.01.2019

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

 

  • 16.1 Vzory licenčních smluv – Obec nemá žádné licenční smlouvy.
  • 16.2 Výhradní licence – Obec nemá žádné licenční smlouvy.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

1.01.2019

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., za rok 2017

Výroční správa byla schválena na 45. zasedání zastupitelstva dne 31.1.2018 pod usnesením č.2a/45/2018

 Výroční zpráva 2017

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., za rok 2016

Mime-fileVýroční zpráva 2016

Žádosti o poskytnutí informací

Žádosti o poskytnutí informací

12.10.2018

17.2.2016

22.2.2017

13.7.2017

22.8.2017

27.12.2017