Povinně zveřejňované informace

15. Úhrady za poskytování informací

15. Úhrady za poskytování informací

1.01.2019

15.2 Usnesení nadříz. org. o výši úhrad za poskytnutí informací 

15.2 Usnesení nadříz. org. o výši úhrad za poskytnutí informací 

1.01.2019

Není usnesení o výši úhrad

16. Licenční smlouvy

16. Licenční smlouvy

1.01.2019

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

 

  • 16.1 Vzory licenčních smluv – Obec nemá žádné licenční smlouvy.
  • 16.2 Výhradní licence – Obec nemá žádné licenční smlouvy.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

1.01.2019

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., za rok 2017

Výroční správa byla schválena na 45. zasedání zastupitelstva dne 31.1.2018 pod usnesením č.2a/45/2018

 Výroční zpráva 2017

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., za rok 2016

Mime-fileVýroční zpráva 2016

Žádosti o poskytnutí informací

Žádosti o poskytnutí informací

12.10.2018

17.2.2016

22.2.2017

13.7.2017

22.8.2017

27.12.2017

15.1 Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím