Vyhlášky

Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

Zásady stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

7.06.2019

 

Dokument

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška –  opatření obecné povahy

8.04.2019

V lesích na území české republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstává zachována

 

Vyhláška

Obecně závazná vyhláška číslo 3-2018

Obecně závazná vyhláška číslo 3-2018

13.12.2018

  Obecně závazná vyhláška číslo 3/2018 – o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška číslo 2-2018

Obecně závazná vyhláška číslo 2-2018

13.12.2018

  Obecně závazná vyhláška číslo 2/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Přílohy

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016